Home > SERVIS > Systémové riešenia Murexin
Murexin AG

  Systémové riešenia Murexin

  3.9 Injektáž muriva proti vzlínajúcej vlhkosti

   

poz.

výrobok

spotreba

 balenie

čo je dôležité

1

vlhké murivo

 

 

do vlhkosti 8% a obsahu solí 1%,
odstráňte starú nesúdržnú omietku

2

injektážny otvor

 

 

do spodnej škáry tehiel navŕtame vodorovne otory ø14 mm do 2/3 hrúbky muriva a cca 8-12 cm od seba podľa hrúbky muriva.

3

Kapilárny knôt
Inject KS

1 ks/ 1 otvor
cca 7 ks/bm

5 ks
10 ks

otvory vyčistite vysávačom a prepláchnite vodou, do každého otvoru zasuňte knôt navlhčený čistou vodou.

4

Injektážny lievik
Inject SW 30

1 ks/ 1 otvor
cca 7 ks/bm

1 ks

osaďte do každého otvoru lievik a upravte dĺžku knôta tak aby knôt dosahoval až na dno lievika

5

Injektážna emulzia
Inject IM 55

cca 0,1
kg/m/1 cm
hrúbky muriva

5 l
30 l

do lievikov SW 30 nasaďte zásobníky s injektážnou emulziou Inject IM 55. Injektážnu emulziu dopĺňame dovtedy, kým nedôjde k úplnému nasýteniu muriva

6

Hydroizolačná stierka šedá DS 28

cca 2-3 kg/m2

6 kg
25 kg

po ukončení injektáže knoty vyberieme, otvory vyplníme a murivo celoplošne zaizolujeme (min. 20 cm nad otvory) vhodným vodonepriepustným materiálom, vlhký povrch stierky zdrsníme štetkou pre lepšiu prídržnosť následných vrstiev.

         
Injektážny systém izolovania muriva proti vzlínajúcej vlhkosti je založený na jednoduchom princípe využívajúcom nasiakavosť muriva a následnú reakciu injektážnej emulzie IM 55 s alkalickými prvkami v murive. Pri reakcii vznikajú nerozpustné hydrofóbne zlúčeniny, ktoré v podstate vytvárajú horizontálnu vodonepriepustnú vrstvu. Výhodou systému je, že murivo pomocou knôtov si same odoberie optimálne potrebné možstvo emulzie pre dosiahnutie dokonalého hydroizolačného efektu.

NOVINKY


Súťaž o rádio BOSCH UKONČENÁ!
Výhercovia sú už jasní :-)...  >>

Doplatok za podlimitnú objednávku
Stiahnite si PDF verziu dokumentu...  >>

Zmeny cien u vybraných produktov
Stiahnite si PDF dokument so zmenami cien...  >>

VIDEO a článok o lepení PVC podlahy
Lepenie PVC podlahy v pásoch či roliach...  >>

Nový názov a redizajn produktu
Kvalita ostáva!...  >>