Home > SERVIS > Systémové riešenia Murexin
Murexin AG

  Systémové riešenia Murexin

  5.1 Stierkovanie sadrokartónových dosiek

  5.1 Stierkovanie sadrokartónových dosiek 

poz.

výrobok

spotreba

 balenie

čo je dôležité

1

podklad - sadrokartónová doska

 

 

suchý, pevný, zbavený nečistôt a voľných časti, dostatočne rovný

2

Objektová stierka
Durapid OS 45

podľa šírky a hĺbky škáry

25  kg

vyplnenie dier medzi doskami a po skrutkách, nanášať špachtľou,

3

výstužná páska

 

 

umiestniť na spoje dosiek do nanesenej stierkovej hmoty

4

Objektová stierka
Durapid OS 45

0,9 kg/m2
ā 1 mm vrstvy

25 kg

širšie prestierkovanie spojov dosiek so zapracovanímvýstužnej pásky, nanášať murárskym hladítkom

5

Objektová stierka
Durapid OS 45

0,9 kg/m2
ā 1 mm vrstvy

25 kg

jemné celoplošné prestierkovanie na uzavretie porov v povrchu dosiek, nanášať murárskym hladítkom, po zaschnutí cca 12-24 hod. prebrúsiť

6

Jemná stierka
Durapid GS 60

0,9 kg/m2
ā 1 mm vrstvy

20 kg

celoplošné prestierkovanie a vyhladenie povrchu s hrúbkou vrstvy min. 1 mm, po zaschnutí cca 6-12 hod. prebrúsiť

 
Pred realizáciou stierok prekontrolujte ukotvenie sadrokartónových dosiek, ich pevnosť, rovinnosť a skontrolujte či nevytŕčajú skrutky. Stierkovaciu hmotu si pripravíte tak, že do pripravenej nádoby s presným množstvom vody pomaly nasypte zodpovedajúce množstvo  vreca, kým neostanú na povrchu suché ostrovčeky. Po cca 1-3 min stierku pomocou miešadla premiešajte, až kým nevznikne homogénna, pastovitá hmota bez hrudiek. Stierku nanášajte rovnomerne, aby bol výsledný povrch čo najrovnejší. Používajte čisté náradie, vyhnete sa tvorbe špinavých fľakov. Po zaschnutí povrch zľahka prebrúste, čím dosiahnete dokonale hladký povrch. Pred konečným vytvrdnutím môžete drobné nerovnosti zahladiť s mokrým špongiovým hladítkom alebo jemne dostierkovať.

 

NOVINKY


Súťaž o rádio BOSCH UKONČENÁ!
Výhercovia sú už jasní :-)...  >>

Doplatok za podlimitnú objednávku
Stiahnite si PDF verziu dokumentu...  >>

Zmeny cien u vybraných produktov
Stiahnite si PDF dokument so zmenami cien...  >>

VIDEO a článok o lepení PVC podlahy
Lepenie PVC podlahy v pásoch či roliach...  >>

Nový názov a redizajn produktu
Kvalita ostáva!...  >>