Home > Home
Murexin AG
Progresívna architektonická súťaž

 

 
 
Je nám potešením aj tohto roku spolupracovať na 14. ročníku študentskej súťaže “Vplyv progresívnych technológií na tvorbu architektonických diel” pod záštitou fakulty Architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Budúci profesionálni architekti majú za úlohu aplikovať a zahrnúť do svojich návrhov nové moderné technológie, materiály, stavebné prvky, izolácie, osvetlenie, elektroinštalačný materiál či techniku aj ekologického charakteru.
 
Tešíme sa na prezentáciu súťažných návrhov. 

_______________________________________________________________

AKTUALIZÁCIA 5.6.2017  Prezentácia súťažných návrhov a finále súťaže

Dňa 5.6.2017 sme boli pozvaní a zúčastnili sme sa hodnotenia študentskej artchitektonickej súťaže STU Fakulty architektúry. Tento ročník bol mimoriadne úspešný a progresívny. Zúčastnilo sa ho celkovo 110 študentov so svojimi prácami, z ktorých po dvojkolovom výbere do finále postúpilo 10 prác. Z týchto 10 prác mala možnosť odborná porota vybrať víťazov. Bolo to náročné, avšak víťaz sa našiel.  

Srdečne blahoželáme nielen jemu, ale všetkým študentom, ktorí neváhali a urobili niečo naviac, naviac pre seba a svoje vzdelanie i uplatnenie v praxi. Konfrontácia s výrobcami a producentmi stavebných, dizajnových a inovatívnych produktov a systémov posúva ich myšlienky na vyšší level a výrobcov inšpiruje k inovatívnym krokom.

Ďakujeme. 
 
Murexin tím 

 

NOVINKY


Dekoratívne podlahové systémy
Vzhľadovo efektívne, extrémne odolné, prevedenie......  >>

Zníženie limitov hodnoty objednávok na bezplatnú dopravu
Vážení zákazníci......  >>

Progresívna architektonická súťaž
Spolupráca so školami...  >>