Home > Home
Murexin AG
Zníženie limitov hodnoty objednávok na bezplatnú dopravu

 

 
 
 
 

Zníženie limitov hodnoty objednávok na bezplatnú dopravu
 
Vážení zákazníci,
 
dňom 15.8.2016 znižujeme minimálnu hodnotu objednávok s nárokom na bezplatnú dopravu. 
 
 
Nárok na bezplatnú dopravu budú mať všetky objednávky, ktoré splnia podmienku minimálnej fakturačnej sumy: 300 € bez DPH!!! 
 
 
V prípade objednávok nespĺňajúcich nárok na bezplatnú dopravu, budeme fakturovať poplatok za dopravu vedený v prílohe oznámenia.
 
 
Výnimkou sú výrobky Stavebné a obkladové lepidlo Murexin BSK 03, Murexin Baukleber Plus, Murexin energy Top
a izolačné dosky z EPS a XPS a minerálnej vaty
, ktoré sú dopravované na náklady predávajúceho iba ak je: 
a) objednávka v minimálnom množstve 19 paliet. Môže byť aj vzájomná kombinácia týchto výrobkov.
b) objednávka v menšom množstve ako 19 paliet v kombinácií s inými výrobkami Murexin spĺňajúcimi
podmienku minimálnej fakturačnej sumy pre daný okres. 
Hodnota výrobkov Stavebné a obkladové lepidlo Murexin BFK 03, Murexin Baukleber Plus a Murexin Energy Top
sa ale nepočíta do hodnoty výrobkov Murexin potrebných na splnenie podmienok minimálnej fakturačnej sumy. 
c) doprava výrobkov izolačné dosky z EPS a XPS a minerálnej vaty je zabezpečená na náklady
predávajúceho iba v prípade ucelenej objednávky minimálne 45m3 tovaru. 
 
 
 

NOVINKY


Dekoratívne podlahové systémy
Vzhľadovo efektívne, extrémne odolné, prevedenie......  >>

Zníženie limitov hodnoty objednávok na bezplatnú dopravu
Vážení zákazníci......  >>

Progresívna architektonická súťaž
Spolupráca so školami...  >>