Hrubovrstvá izolačná stierka 2K Standard

  • bez rozpúšťadiel
  • vystužená vláknami
  • trhliny premosťujúca

Dvojzložková, bezrozpúšťadlová, vláknami vystužená, bitúmenová stierková hmota na ručné spracovanie. V interiéri a exteriéri na vytvorenie pružnej, trvácnej hydroizolácie proti zemnej vlhkosti, netlakovej vode a zachytenej vsakujúcej vode, na vertikálnych a horizontálnych podzemných konštrukciách a na lepenie perimetrických tepelno-izolačných platní na bitúmenové a minerálne podklady.

Spotreba

- izolácia proti zemnej vlhkosti / nezachytenej vsakujúcej vode: cca 4,5 kg/m² (DIN 18195-4); hrúbka čerstvej vrstvy = min. 4,5 mm - izolácia (horizontálna) proti netlakovej vode: cca 4,5 kg/m² (DIN 18195-5); hrúbka čerstvej vrstvy = min. 4,5 mm - izolácia proti zachytenej vsakujúcej vode: cca 6,0 kg/m² (DIN 18195-6); (hrúbka čerstvej vrstvy = min. 6,0 mm - lepenie perimetrickej tepelnej-izolácie: cca 2 kg/m²