Izolačný náter 111 N

  • nízky obsah rozpústadiel
  • chemikáliam odolný
  • trvale pružný

Čierny, neplnený, trvale, pružný bitumenový náter s nízkym obsahoom rozpúšťadiel, ktorý odoláva zriedeným kyselinám (s výnimkou oxidačných) a hydroxidom do 2% koncentrácie. V interiéri a exteriéri ako ochranný náter základových konštrukcií, ako, penetračný náter pred lepením fólií a lepeniek. Tiež vhodný ako strešný náter na obnovenie zvetralých bitúmenových pásov.

Spotreba

​- penetračný náter pod bitúmen.stierky: cca 0,15 l/m² - penetračný náter pod natavovateľné pásy: cca 0,30 l/m² - izolačný a ochranný náter, stresný lak: cca 0,25 l/m² (min. 2-3 nátery) - obnovovací náter na asfalt: ca. 0,15 l/m²