materiály pre Betón a potery

Jemná sanačná malta Repol SM 20

  • mrazu a posypovým soliam odolná
  • pre staticky zaťažené betóny
  • vynikajúca priľnavosť k betónu
  • zmraštenie kompenzujúca

Priemyselne vyrábaná, minerálna, suchá, maltová zmes určená na výrobu sanačnej malty pre opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou, s vynikajúcou priľnavosťou k betónu. Obsahuje len malé množstvo chrómanov, neobsahuje chloridy. Podľa EN 1504-3 spĺňa podmienky triedy R4, XF4! V interiéri a exteriéri na zhotovenie plošných vrstiev na zvislých a vodorovných plochách aj zdola až do hrúbky 20 mm (lokálne do 40 mm). Nanáša sa ručne alebo strojne (mokrým striekaním). Vhodná na opravu a úpravu tvaru alebo vzhľadu minerálnych podkladov.

Spotreba
​cca 1,9 kg / m² / mm hrúbky vrstvy