Skip to content

Jemná výplňová a oprávková hmota SF 83

  • veľmi pevná
  • rýchlotuhnúca
  • tvarovateľná
  • tuhne bez pnutia

Veľmi jemná, prášková, rýchla, cementová, hydraulicky tuhnúca výplňová a oprávková hmota s obsahom syntetických živíc. Tuhne rýchle bez pnutia a nezávisle od hrúbky vrstvy. Len v interiéri, určená na vyrovnanie a nivelovanie schodov a podest ako aj na vyplnenie dier a nerovností na cementových poteroch, nivelačkách a na betónových plochách.

Spotreba

​cca 1,5 kg/m² / mm hrúbky vrstvy