Skip to content

Nivelačná hmota LEWELL NA 320

  • vhodná pre interiér aj exteriér
  • spádovateľná do 3%
  • pod dlažby v exteriéri
  • pre hrúbky vrstvy 3 až 20 mm

Prášková, cementová, samonivelačná, syntetickými živicami zušľachtená, vlákna obsahujúca, mrazuvzdorná, hydraulicky vytvrdzujúca nivelačná hmota. Vhodná pre ručné aj strojné spracovanie. Trieda CT-C25-F6 podľa STN EN13813. Trieda reakcie na oheň A1fl. V interiéri aj exteriéri pre vyrovnanie nerovných cementom viazaných podkladov v hrúbke od 2 do 20 mm, pred lepením dlažby a pred pokládkou podlahovín každého druhu. Umožňuje vytvorenie plochy so spádom /do 3%/. Predovšetkým vhodná pre vyrovnanie vonkajších plôch, balkónov, terás pri pokládke dlažby. Vhodná pre podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba

​cca 1,6 kg/m² / mm hrúbky vrstvy