Skip to content

Oprávková malta Repol RM 04

  • zmraštenie kompenzujúca
  • mrazu a posypovým soliam odolná
  • na pojazdné plochy

Priemyselne vyrábaná, minerálna, suchá, maltová zmes určená na výrobu sanačnej malty pre opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou, aj pojazdných, s vynikajúcou priľnavosťou k betónu. Podľa EN 1504-3 spĺňa podmienky triedy R4, XF4! Obsahuje špeciálne bobtnavé prísady, ktoré redukujú zmrašťovanie a zabezpečujú objemovú stálosť malty pri sanačných prácach. V interiéri a exteriéri na zhotovenie plošných vrstiev na zvislých a vodorovných plochách až do hrúbky 50 mm (lokálne do 80 mm) v jednom pracovnom kroku. Nanáša sa ručne alebo strojne (pumpou na potery).

Spotreba

cca 2,2 kg / m² / mm hrúbky vrstvy