Podparapetný profil LPE

PVC profil so sklotextilnou sieťkou vytvarujúci pružný spoj parapety a omietky.