Skip to content

Repol Adhézny mostík HS1

  • hotová namiešaná zmes
  • výborný adhézny mostík
  • aj pre prácu ,,nad hlavou’’

Pripravený vopred namiešaný minerálny adhézny mostík na použitie pri sanáciách betónových konštrukcií na horizontálnych, vertikálnych plochách aj plochách ,,nad hlavou‘‘. Adhézny mostík vyžaduje len minimálne množstvo zámesovej vody, aj pri mäkkej konzistencii však vykazuje veľmi vysoké hodnoty prídržnosti. V interiéri aj exteriéri na výrobu veľmi kvalitného adhézneho mostíka pre spriahnuté potery a pri sanáciách betónových konštrukcií.

Spotreba

​1,5 - 3 kg/m²

Farba

grau