Rohový profil FLEXI

PVC profil so sklotextilnou sieťkou na spevnenie nároží s iným ako 90° uhlom.