Skip to content

Strojná sanačná omietka KEMASAN 550 M

  • vyhovuje požiadavkám pre R omietky, EN 998-1:2004
  • paropriepustná
  • pre vnútorné aj vonkajšie použitie
  • pre strojové použitie
  • odolná voči vlhkosti, soliam a poveternostným vplyvom

Vápenno-cementová sanačná omietka špeciálne prispôsobená na strojné spracovanie v miestach, kde je žiadúce nahradiť omietky poškodené kapilárnou vlhkosťou alebo omietky poškodené krátkodobou vlhkosťou pri povodniach a pod. Je vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie. Spĺňa požiadavky na sanačné omietku – R, podľa EN 998-1.

Spotreba

cca 25 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm

Farba

šedá