Skip to content

Výplňová a oprávková hmota SF 80

  • veľmi pevná
  • rýchlotuhnúca
  • tvarovateľná

Prášková, rýchla, cementová, hydraulicky tuhnúca výplňová a oprávková hmota s obsahom syntetických živíc. Len v interiéri, určená na vyrovnanie podláh a stien, schodov a podest ako aj na vyplnenie dier a hlbších nerovností na cementových poteroch a betónových plochách.

Spotreba

​cca 1,5 kg/m² / mm hrúbky vrstvy