Skip to content

Adhézna emulzia HE 20

  • vynikajúci adhézny mostík
  • zvyšuje prídržnosť mált a betónov
  • jednoduché spracovanie
  • interiér a exteriér

Univerzálna, zušľachťujúca hmota na báze alkáliam odolných polymérov bez obsahu zmäkčovadiel. Výrazne zlepšuje priľnavosť materiálov, obmedzuje vznik napätí pri tuhnutí a tvrdnutí betónových a maltových zmesí, lebo zvyšuje ich pružnosť, znižuje nasiakavosť a zlepšuje spracovateľnosť cementom viazaných hmôt. V interiéri a exteriéri na zhotovenie adhézneho povlaku, ako zušľachťujúca prísada do mált a betónov a ako adhézny mostík pod vyrovnávacie hmoty.

Spotreba

• ako adhézny mostík: cca 0,15 kg/m2 (predvlhčený, očistený podklad, následné vrstvy aplikovať systémom mokrý do mokrého) • ako zušľachťujúca prísada do mált: 20% zámesovej vody • ako zušľachťujúca prísada do poterov od hrúbky 15 mm: 40% zámesovej vody.