Skip to content

Adhézny mostík HS 1

  • veľmi vysoká prídržnosť k betónu a oceli
  • miešanie len s vodou
  • adhézny mostík a ochrana výstuže v jednom

Pripravený vopred namiešaný minerálny adhézny mostík na použitie pri sanáciách betónových konštrukcií na horizontálnych, vertikálnych plochách aj plochách ,,nad hlavou‘‘. Adhézny mostík vyžaduje len minimálne množstvo zámesovej vody, aj pri mäkkej konzistencii však vykazuje veľmi vysoké hodnoty prídržnosti. V interiéri aj exteriéri na výrobu veľmi kvalitného adhézneho mostíka pre spriahnuté potery a pri sanáciách betónových konštrukcií.
Adhézny mostík HS 1 spĺňa požiadavky EN 1504-7 ako protikorózna ochrana výstuže.

Spotreba

ako adhézny mostík: ​1,5 - 3 kg/m² ako protikorózna ochrana výstuže: ​cca 0,2 kg/bm výstuže pri 2 vrstvách.

Farba

sivá