Skip to content
31331 31052 GF AquaPrimer AP2000

Aqua Primer AP 2000

  • paropriepustný
  • do 6% vlhkosti podkladu
  • na magnezitové a anhydritové potery

Vodou emulgovaný, transparentný, paropriepustný, dvojzložkový epoxidový systém bez obsahu rozpúšťadiel. Vyznačuje sa výbornou prídržnosťou na minerálnych podkladoch, starých epoxidových vrstvách. Len v interiéri na podláhy, na vytvorenie spevňovacieho a adhézneho mostíka na minerálnych podkladoch ako napr. cementových poteroch a magnéziových a anhydritových poteroch.

Spotreba

- penetr. náter/adhéz. mostík: 0,3 kg/m² - vyrovnávacia stierka: 0,6 kg/m² pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,1-0,5 mm v pomere EP_KP=1:0,5 až 1:0,8

Farba

transparent