Skip to content

Aqua Topcoat EP 150 TC

  • transparentný
  • matný

Transparentný, bezrozpúšťadlový, vodou emulgovaný, neplnený, dvojzložkový, matný, reakčno-živičný náter na epoxidovej báze s minimálnym obsahom emisií. Dobre odoláva olejom, tukom, zriedeným lúhom (hydroxidom) a kyselinám. Vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri, na nátery pochôdznych a pojazdných plôch. Použiteľný ako pečatiaci náter na podklady na báze epoxidových reakčných živíc.