Skip to content

Betónová kozmetika BK 05

  • mrazu odolná
  • rýchlo tuhnúca
  • interiér aj exteriér

Priemyselne vyrábaná, minerálna, suchá, rýchlo-tuhnúca maltová zmes určená na výrobu veľmi jemnej sanačnej malty pre opravu povrchu betónových konštrukcií, s vynikajúcou priľnavosťou k betónu. V interiéri a exteriéri na zhotovenie plošných stierok na minerálnych podkladov ako je betón, železobetón atď., na zvislých a vodorovných plochách aj zdola až do hrúbky 2 mm v jednom pracovnom kroku. Pre opticky dokonalé vyrovnávanie, opravy nepravidelností, nedokonalostí plôch, poškodených hrán, atď.

Spotreba

​​cca 1,4 kg/m² je mm hrúbky vrstvy