Skip to content

Epoxidová penetrácia GH 50

  • veľmi nízky obsah emisií, Emicode EC1-PLUS
  • nízko viskózna
  • univerzálne použitie
  • dobre plniteľná

Modifikovaný, bezfarebný, bezrozpúšťadlový, pachovo neutrálny, nizkoviskózny, neplnený dvojzložkový systém na báze epoxidovej živice na univerzálne použitie v stavebníctve. Má nízky obsah emisií – EC1 plus.

Spotreba

- penetr. náter/adhéz. mostík: 0,25 kg/m² - parozábrana: 0,40 kg/m² - vyrovnávacia stierka: 0,6 kg/m² pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,1-0,5/0,3-0,8 mm v pomere GH50_KP=1:1 až 1:2,5 - hrubá epoxi. malta: 2,5 kg/m²/cm pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,063-3,5 mm v pomere GH50_KP=1:10

Farba

transparentná