Skip to content
14095 14096 GF EpoxyExpressharz EP90

Epoxidová živica expresná EP 90

  • rýchlo tuhnúca
  • po 3 hod. prepracovateľná

Nískovískozny, tekutý, bezfarebný, bezrozpúšťadlový, neplnený, rýchlo-tuhnúci dvojzložkový systém na báze epoxidovej živice na univerzálne použitie v stavebníctve. Pre použitie v interiéri aj exteriéri ako adhézny mostík a vyrovnávacia stierka pre liate povlaky na epoxidovej a PU báze. Používa sa aj ako spojivo na výrobu epoxidovej malty a stierky primiešaním kremičitého piesku, tekutá maltová zmes na zalievanie kotevných prvkov, parozábrana na podklady so zvýšenou vlhkosťou.

Spotreba

- penetr. náter/adhéz. mostík: 0,3 kg/m² - parozábrana: 0,45 kg/m² - vyrovnávacia stierka: 0,7 kg/m² pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,1-0,5/0,3-0,8 mm v pomere EP_KP=1:1 až 1:2 - hrubá epoxi. malta: 2,5 kg/m²/cm pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,063-3,5 mm v pomere EP_KP=1:8

Farba

transparent