Skip to content
GF Fixzement

Fixovací cement

  • neobsahuje chloridy
  • veľmi rýchlo tvrdnúci
  • pre rýchle fixačné páce
  • vysoká počiatočná pevnosť

Práškový, chloridy neobsahujúci, veľmi rýchlo hydraulicky tvrdnúci cement pre rýchle montážne upevňovacie práce i vo vlhkom prostredí. V interiéri aj exteriéri, aj v trvale vlhkom prostredí, na rýchlu montáž, upevnenie, ukotvenie a vyrovnanie. Na rýchle montážne práce pri rôznych typoch inštalácií. Vhodný aj na upevňovanie kotiev zárubní, zábradlí a konzol. Na opravy a vyplňovanie otvorov, dutín a trhlín v betónových prvkoch.

Spotreba

cca 1,7 kg na 1 liter čerstvej malty