Skip to content

Hrubovrstvá izolačná stierka 1K Express

  • na spracovanie pripravená
  • rýchlo reagujúca
  • striekateľná
  • izolácia proti radónu

Jednozložková, bezrozpúšťadlová, rýchlo reagujúca, bitúmenová stierková hmota, pripravená na ručné a strojné spracovanie. Pre zvýšenie pružnosti je plnená granulátom z polystyrénu. V interiéri a exteriéri na vytvorenie pružnej, trvácnej hydroizolácie proti zemnej vlhkosti, netlakovej vode a zachytenej vsakujúcej vode, na vertikálnych a horizontálnych podzemných konštrukciách a na lepenie perimetrických tepelno-izolačných platní na bitúmenové a minerálne podklady.

Spotreba

- izolácia proti zemnej vlhkosti / nezachytenej vsakujúcej vode: cca 3,5-4,0 l/m² (DIN 18195-4); hrúbka čerstvej vrstvy = min. 3,5 mm - izolácia (horizontálna) proti netlakovej vode: cca 3,5-4,0 l/m² (DIN 18195-5); hrúbka čerstvej vrstvy = min. 3,5 mm - izolácia proti zachytenej vsakujúcej vode: cca 4,5-5,0 l/m² (DIN 18195-6); (hrúbka čerstvej vrstvy = min. 4,5 mm - lepenie perimetrickej tepelnej-izolácie: cca 2 l/m²