Skip to content

Hydrofobizácia betónu H 2

  • Vodoodpudivý
  • Paro-priepustný
  • Hĺbka vniku do betónu (Trieda II > 10 mm)
  • Zlepšuje odolnosť voči mrazu a rozmrazovacím prostriedkom
  • Znižuje riziko korózie výstuže

Jednozložková tekutina s nízkym obsahom rozpúšťadiel na silanovej báze s obsahom účinných látok 99 % pripravená na použitie pre betónové a cementové podklady. Tekutina má výborný hĺbkový prienik > 10 mm (trieda II podľa EN 1504-2) a vytvára povrch odpudzujúci vodu bez zníženia schopnosti difúzie vodnej pary stavebného materiálu na báze cementu. Zároveň sa zvyšuje jeho odolnosť voči mrazu a rozmrazovacím prostriedkom, znižuje sa obsah vlhkosti v betóne, oneskoruje sa nástup korózie výstuže a obmedzuje sa prienik škodlivých látok do podkladu. Znížením nasiakavosti sa následne zníži tepelná vodivosť ošetrenej plochy. Je ju možné použiť tiež ako dodatočný systémy na ochranu povrchu betónu pod akrylátové ochranné nátery.

Spotreba

cca 400 g/m² (pre triedu II), podľa nasiakavosti podkladu

Farba

transparentná