Skip to content

Hydroizolačná stierka šedá DS 28

  • vhodná pre nádrže s pitnou vodou
  • natierateľná a stierkovateľná
  • mrazuvzdorná
  • paropriepustná
  • aj pre negatívny tlak vody

Minerálna, kryštalická, zdravotne nezávadná, polymérmi zušľachtená povrchová hydroizolačná stierka odolná sulfátom, vhodná aj na priamy styk s pitnou vodou. V interiéri aj exteriéri na vytvorenie vodonepriepustného povrchu na stavebných konštrukciách, ako sú základy, základové dosky, pivničné steny, oporné steny a podobných vodou zaťažených stavebných dielcoch. Špeciálna oblasť použitia, vďaka je odolnosti, je izolovanie betónových nádrží a cisterien na pitnú a úžitkovú vodu a tiež izolovanie betónových síl na skladovanie kŕmnych zmesí. Je testovaná ako izolácia pre negatívny tlak vody. Po naplnení kremičitým pieskom je vhodná na vytvorenie hrubších vodonepriepustných spádových vrstiev, žľabov a odtokov.

Spotreba

cca 1,8 kg/m²/ 1 mm hrúbky - izolácia proti zemnej vlhkosti: cca 2-3 kg/m² - izolácia pri väčšom zaťažení vodou a pri izolácii nádrží na vodu: cca 4 - 5 kg/m²

Farba

cementovo sivá