Krycí profil pre dilatačný profil E, V

PVC profil na prekrytie škáry dilatačných profilov E a V.