Skip to content

Ľahká malta LM 20 light

  • pre vrstvy do 80 mm
  • aj pre prácu ,,nad hlavou’’
  • aj pre strojné spracovanie
  • nízka objemová hmotnosť

Priemyselne vyrábaná, minerálna, suchá, maltová zmes určená na výrobu sanačnej malty pre opravu betónových konštrukcií s nenosnou funkciou, s vynikajúcou priľnavosťou k betónu a nízkou objemovou hmotnosťou. Obsahuje len malé množstvo chrómanov, neobsahuje chloridy. Podľa EN 1504-3 spĺňa podmienky triedy R2/XF3. V interiéri a exteriéri na zhotovenie plošných vrstiev na zvislých a vodorovných plochách aj zdola až do hrúbky 80 mm v jednom pracovnom kroku. Nanáša sa ručne alebo strojne (mokrým striekaním). Vhodná na opravu a úpravu tvaru alebo vzhľadu minerálnych podkladov.

Spotreba

​cca 1,7 kg / m² / mm hrúbky vrstvy