Skip to content

Mostová penetračná živica BGH 15

  • Nízko-viskózna s veľmi dobrým prienikom do betónu
  • Odolná voči teplu pri natavovaní bitúmenových pásov
  • Testované podľa RVS 15.03.12

2-zložkový epoxidový základný náter na betónové podklady pred aplikáciou hydroizolačných systémov na mostné konštrukcie a iné betónové dopravné plochy (napr. stropy parkovacích domov) podľa RVS 15.03.12 a EN 1504-2.

Spotreba

závisí od typu aplikácie podľa RVS 08.07.03 - penetr. náter: ≥0,4 kg/m² - náter: ≥0,7 kg/m² - vyrovnávacia stierka: ≥1,8 kg/m² pri zmiešaní s krem.pieskom v pomere BGH15_KP= 1:2