Skip to content

Náter na nádrže TA 20

  • minerálnym olejom odolný
  • jednozložkový
  • ľahko spracovateľný
  • polomatný

Jednozložkový, polo-matný ochranný náter na báze akrylátu odolný voči minerálnym olejom. Bezrozpúšťadlový ochranný náter s odolnosťou voči slabým zásadám a kyselinám, ako aj nafte a vykurovaciemu oleju.
Náter pre pochôdzne minerálne podlahy. Vhodné pre použitie v nádržiach, kotolniach, práčovniach, olejových žumpách, atď.