Skip to content

Nebitúmenová izolačná stierka 2K BF

  • neobsahuje bitúmeny
  • minerálna
  • premosťuje trhniny
  • pretieratelná a preomietateľná

Dvojzložková, bezrozpúšťadlová, bitúmeny neobsahujúca, minerálna hydroizolačná stierková hmota s veľkou pružnosťou a schopnosťou premostiť trhliny. V interiéri a exteriéri, na horizontálne a vertikálne utesnenie podzemných a soklových častí stavieb proti zemnej vlhkosti a vode. Je vhodná aj na lepenie perimetrických izolačných platní na bitúmenové a minerálne podklady. Tiež vhodná ako podklad pre tenkovrstvé omietky zatepľovacích systémov v soklovej oblasti.

Spotreba

- izolácia proti zemnej vlhkosti / nezachytenej vsakujúcej vode: cca 3 kg/m² - izolácia (horizontálna) proti netlakovej vode: cca 3,5 kg/m² - izolácia proti zachytenej vsakujúcej vode: cca 4,0 kg/m² - lepenie perimetrickej tepelnej-izolácie: cca 1,5-2 kg/m²

Farba

modro-zelená