Skip to content

Nivelačná hmota Maximo M 61

  • redukované množstvo prachových častíc
  • vysoká výdatnosť
  • výborná nasiakavosť
  • jednoduché spracovanie
  • nevytvára pnutie

Prášková cementová, hydraulicky tuhnúca nivelačná hmota s obsahom syntetických živíc a zníženou prašnosťou. Len v interiéri, určená na plošné vyrovnanie nerovností podkladu v hrúbke vrstvy až do 15 mm. Ideálna pod všetky druhy podlahových krytín a parkety. Vytvára ideálny podklad pod krytiny vyžadujúce nasiakavý podklad, ako kaučukové a polyolefínové podlahoviny.

Spotreba

​cca 1,1 kg/m² mm hrúbky vrstvy