Skip to content
31204 31205 GF Objektgrundierung OG80

Objektová epoxidová penetrácia OG 80

  • na zjednotenie a uzavretie povrchu
  • dobrá prídržnosť s podkladom

Modifikovaný, bezfarebný, bezrozpúšťadlový, tekutý, dvojzložkový systém na báze epoxidovej živice na univerzálne použitie v stavebníctve. Živica je už čiastočne plnená. Pre použitie v interiéri aj exteriéri ako adhézny mostík a vyrovnávacia stierka pre liate povlaky na EP a PU báze. Používa sa aj ako spojivo na výrobu epoxidovej malty, stierky a ako parozábrana.

Spotreba

- penetr. náter/adhéz. mostík: 0,4-0,5 kg/m² - parozábrana: 0,45 kg/m² - vyrovnávacia stierka: 0,8-0,9 kg/m²/mm pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,3-0,8 mm v pomere EP_KP=1:0,5 - hrubá epoxi. malta: 3,0 kg/m²/cm pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,063-3,5 mm v pomere EP_KP=1:6

Farba

bežová