Skip to content

Ochrana malty proti mrazu FS 10

  • bez chloridov
  • tekutá
  • spracovanie do -9°C
  • urýchľuje tvrdnutie a počiatočnú pevnosť

Tekutá prísada do betónov a mált bez obsahu chloridov zvyšujúca hydratačné teplo a urýchľujúca tuhnutie a tvrdnutie zmesi, čo vedie k podstatne rýchlejšiemu dosiahnutiu min. hodnoty pevnosti v tlaku zmesi cca 5 N/mm², ktorá už zaisťuje odolnosť voči mrazu. V interiéri a exteriéri pre cementové a vápenocementové murovacie malty a tiež prostý a vystužený betón. Pri dodržaní ostatných bežných normových opatrení umožňuje murovacie a menšie betonárske práce do teploty -9°C.

Spotreba

cca 1% hmotnosti cementu = cca 3-4 kg/m³ betónu