Skip to content

Ochranný náter na betón BF 100 ELASTIC

  • premosťuje trhliny do -15 °C
  • paropriepustný
  • veľká ochrana proti karbonatácii
  • veľká odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • odolný proti rozmrazovací prostriedkom

Vodou riediteľný náter pripravený na použitie na báze akrylátu premosťujúci trhliny. Vhodný na ochranu a úpravu vzhľadu betónových povrchov. Náter je paropriepustný a má veľmi malú priepustnosť CO2 (ochrana proti karbonatácii). Je odolný voči mrazu a rozmrazovacím prostriedkom, premosťuje trhliny pri -15 °C a znižuje prenikanie škodlivín do betónu. Vhodný ako ochranu povrchu betónu podľa EN 1504-2.

Spotreba

2 x 200 g/m² premostenie trhlín trieda A1 (pri -15 °C) 2 x 300 g/m² premostenie trhlín trieda A2 (pri -15 °C) závisí od drsnosti podkladu