Skip to content

Okenný ­profil FLEX 2D

PVC profil so sklotextilnou sieťkou a obojstrannou samolepiacou páskou vytvárajúci pružný spoj s okennou/dvernou konštrukciou. Umožňuje väčší dilatačný pohyb medzi konštrukciou a ETICS.