Skip to content

Oprávková malta RM 04

  • zmraštenie kompenzujúca
  • mrazu a posypovým soliam odolná
  • na vodorovné staticky zaťažené plochy
  • strojne spracovateľná

Priemyselne vyrábaná, minerálna, suchá, maltová zmes, mrazu a posypovým soliam odolná s minimálnym zmraštením určená na výrobu reprofilačnej malty pre opravu vodorovných betónových konštrukcií s nosnou funkciou (napr. pred aplikáciou reakčných živíc a mostných hydroizolácií). Podľa EN 1504-3 spĺňa podmienky triedy R4, XF4!
V interiéri a exteriéri na zhotovenie plošných vrstiev až do hrúbky 50 mm (lokálne do 80 mm) v jednom pracovnom kroku. Nanáša sa ručne alebo strojne.
Tiež vhodná ako tvarovo stála oprávková malta na opravu a úpravu tvaru napr. stien a aj montážna malta.

Spotreba

cca 2,2 kg / m² / mm hrúbky vrstvy