Skip to content
Pancierová sieťka

Pancierová sieťka

  • Odolná proti alkáliám

Sklotextilná sieťka so zvýšenou pevnosťou (280g/m2) určená na vytvorenie výstužnej vrstvy v častiach so zvýšeným mechanickým zaťažením, ako napr. sokle, prízemné časti budov a pod. Alkáliám odolná.

Spotreba

1,1 m²/m² ; 1 rolka postačí na cca 22,5 m²