Skip to content

Penetračná a výplňová stierka DX 10

  • penetrácia a vyplnenie škár / pórov v jednom kroku
  • rýchlo tuhnúca
  • veľmi pružná
  • stierkovateľná do "nuly"

Veľmi jemná, rýchloschnúca, flexibilná 2-zložková výplňová a penetračná hmota zušľachtená syntetickými živicami. Finalizačná stierka aplikovateľná vo veľmi tenkých vrstvách – od 0 do 3 mm. Len v interiéri ako penetračná vrstva pre následnú aplikáciu nivelačných hmôt alebo následné priame lepenie s Murexin MS (bez zmäkčovadiel) a PU parketovými lepidlami. Priame lepenie disperznými lepidlami Murexin je možné až po konzultácii s technickým oddelením. Uzavretím podkladu minimalizuje nežiaduce spolupôsobenie lepidla s podkladom a znižuje zápach zo starých podkladov.

Spotreba

​cca 1,5 kg/m² / mm hrúbky vrstvy