Skip to content

Penetračný náter PU 5 Express

  • veľmi nízky obsah emisií, Emicode EC1-PLUS
  • neobsahuje vodu a rozpúšťadlá
  • vhodný ako parozábrana
  • veľmi rýchlo schnúci
  • na spracovanie pripravený

Jednozložkový, rýchlo schnúci, vodu a rozpúšťadlá neobsahujúci penetračný náter na báze PU živíc. V interiéri na penetráciu veľmi nasiakavých a sprašňujúcich poterov (najmä anhydritových poterov, suchých poterov a sadrových stavebných dielcov), pred lepením s PU a MSP lepidlami, a pred aplikáciou lepiacich mált a nivelačných hmôt (nutné presypať krem.pieskom). Vhodný aj na vytvorenie parozábrany na cementových poteroch bez podlahového vykurovania pri zvyškovej vlhkosti do 3,5 CM%.

Spotreba

- penetrácia: cca 100 - 150 g/m² podľa nasiakavosti podkladu - parozábrana: cca 300 - 450 g/m² podľa nasiakavosti podkladu