Skip to content

Piesok na škárovanie FUGA SAND 200

  • Prírodný kremičitý piesok
  • 100% praný, neobsahuje žiadne organické nečistoty
  • Preosievaný
  • Správne veľkosti zŕn podľa prepadu sít
  • Pozoruhodné mechanické vlastnosti

Sušený kremičitý piesok. Slúži na vyplnenie škár medzi betónovými dlaždicami, vymývanými dlažbami a dlažobnými kockami. Umožňuje rýchle prepúšťanie vody, takže sa nazhromaždená povrchová voda zredukuje na minimum a zabráni sa tak škodám spôsobeným mrazom. Dekoratívna biela farba a ostrá štruktúra kremičitých zŕn zaisťuje tvrdosť a tuhosť škár a ponúka vysoko dekoratívny vzhľad povrchov.