Skip to content

Podlahová platňa UniTop

  • neprenáša ťahové a šmykové sily
  • útlm kročajového hluku
  • ideálna na problematické podlahy
  • veľmi nízky obsah emisií, Emicode EC1-PLUS

Špeciálna sendvičová platňa, pre použitie pri dlažbách/obkladoch keramických a z prírodného kameňa, drevených a viacvrstvých parketách hlavne pri problematických podkladoch v interiéri. Utlmuje kročajový hluk a eliminuje ťahové a šmykové sily. Má veľmi nízky obsah emisií (EC1 plus), vysokú odolnosťou voči pretrhnutiu a je odolná proti hnilobným procesom. Lepí sa na bežný stavebný podklad, ale aj na podklad problematický.
Pre keramické dlaždice a prírodný kameň s hrúbkou materiálu menšou ako 10 mm, ako aj pre všetky formáty dlaždíc menšie ako 10 x 10 cm sa vyžaduje realizácia armovanej stierky (hrúbka vrstvy min. 3 mm). Na podlahové vykurovanie je vhodná iba doska hrúbky 4 mm.

Farba

biela