materiály pre Betón a potery

Podlahové tvrdidlo BH 100

  • stálo farebné
  • na spracovanie pripravené
  • vytvára oteru odolný povrch

Minerálny, predmiešaný na spracovanie pripravený vsyp pre betónové a poterové podlahy. Pozostáva z vybranej zmesi špeciálnych, tvrdých prírodných materiálov, portlandského cementu a plastifikačných prísad. Anorganické farbivá obsiahnuté v zmesi sú odolné voči cementu, alkáliám a svetlu, a zaručujú dlhodobú stálosť farby podlahy. V interiéri aj exteriéri na zhotovenie priemyselných betónových podláh s vysokou odolnosťou povrchu. Povrch dosahuje veľmi vysokú odolnosť voči nárazom a oteru, vďaka nepatrnej poréznosti povrchu, neabsorbuje oleje a tuky, ľahko sa čistí.

Spotreba
​min. 3 kg/m² - podľa nárokov na odolnosť podlahy voči nárazu a oteru