Skip to content

Prísada XF4

  • bez chloridov
  • zvyšuje pórovitosť
  • zlepšuje prídržnosť

Prísada do mált a betónov bez obsahu chloridov zvyšujúca množstvo vzduchových pórov, čo zaisťuje zvýšenú odolnosť voči zmrazocacím cyklo pri pôsobení vody s obsahom posypových solí. Ďalej zlepšuje prídržnosť omietok a výstuže, zlepšuje spracovateľnosť a znižuje riziko zmrašťovacích trhlín. V interéri aj exteriéri ako prevzdušňovacia prísada na odolnosť voči zmrazocacím cyklo pri pôsobení vody s obsahom posypových solí.