Skip to content

Pružná lepiaca malta rýchla TRASS SFK 85

  • spracovateľná od +2°C
  • pre hrúbky lôžka 4-20 mm
  • kryštalicky viazaná voda
  • rýchly nábeh pevností, vysoká pružnosť
  • redukuje tvorbu výkvetov

Rýchlo tuhnúca, pružná, vysoko zušľachtená prášková lepiaca malta kryštalicky viažuca vodu na lepenie obkladov a dlažieb do maltového lôžka až do hrúbky vrstvy 20 mm. Vode a mrazu odolná. Výrazne znižuje riziko tvorby vápenných výkvetov a je použiteľná od +2°C. V interiéri a exteriéri na lepenie skoro všetkých keramických dlaždíc a prírodného kameňa (aj citlivého na prefarbenie) aj pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení. Veľmi vhodná na lepenie veľkoformátových prvkov.

Spotreba

Spotreba podľa použitého zubového hladitka: cca 1,8 kg/m² pri 6 mm ozubení cca 2,6 kg/m² pri 8 mm ozubení cca 3,4 kg/m² pri 10 mm ozubení,

Farba

sivá