Skip to content

Šamotová malta OM 20

  • pripravená na použitie
  • odolná vysokým teplotám
  • ľahko spracovateľná

Prášková, žiaruvzdorná, hydraulicky viazaná, špeciálna malta, pripravená na použitie. Na renováciu a opravu poškodených miest v krboch, peciach, komínoch, ohniskách. Na vymazanie alebo opravy žiarom namáhaných častí pecí, krbov a komínov.

Spotreba

​​cca 1,9 kg na 1 l čerstvej malty