Skip to content

Sanačná malta s vláknami SMF 30

  • vynikajúca priľnavosť k betónu
  • obsahuje umelé vlákna
  • neobsahuje chloridy
  • pre vrstvy až do 50 mm

Priemyselne vyrábaná, minerálna, suchá, maltová zmes určená na výrobu sanačnej malty pre opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou. Obsahuje len malé množstvo chrómanov, neobsahuje chloridy. Obsahuje umelé vlákna, kompenzujúce vznik zmršťovacích trhlín. Podľa EN 1504-3 spĺňa podmienky triedy R3! V interiéri a exteriéri na zhotovenie plošných vrstiev na zvislých a vodorovných plochách aj zdola až do hrúbky 30 mm v jednom pracovnom kroku. Nanáša sa ručne alebo strojne (mokrým striekaním). Vhodná na opravu a úpravu tvaru alebo vzhľadu minerálnych podkladov.

Spotreba

cca 2,0 kg / m² / mm hrúbky vrstvy