Skip to content

Sanačná omietka KEMASAN 550

  • vyhovuje požiadavkám pre R omietky, EN 998-1:2004
  • jadrová omietka a jemná sanačná omietka v jednom
  • minimálna a jednorazová vrstva 2 cm
  • na ručné spracovanie

Vápenocementová sanačná omietka s vysokým obsahom špeciálnych, difúzne otvorených mikropórov. Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou a na ochranu nových stavieb v priestoroch vystavených vlhkosti a soli. Používa sa na vnútornú a vonkajšiu základnú omietku ako aj na omietanie soklov budov, pivničných priestorov a klenbových konštrukcií. Vhodná pre všetky typy stien (z tehál, kameňa, betónu). Kvôli svojej jemnej zrnitosti (max do 1mm), je vhodná tiež na jemnú sanačnú omietku. Nie je vhodná ako izolant pri aktívnych priesakoch vody.

Spotreba

cca 25 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm