Skip to content

Silanová parozábrana MS-X 3

  • rýchlo schnúca
  • vhodná ako parozábrana
  • spevnenie pre pieskujúce potery
  • pre nasiakavé aj nenasiakavé podklady
  • valcovateľná

Špeciálny, rýchly penetračný náter bez obsahu rozpúšťadiel a vody na báze modifikovaných silanov. Použiteľný ako penetrácia na nenasiakavé a nasiakavé podklady, na spevnenie nesúdržných pieskujúcich poterov pred lepením s Murexin PU a MSP lepidlami, aj ako účinná parozábrana proti zvyškovej vlhkosti na cementových poteroch a betónoch až do 4,5%CM. Neobsahuje žiadne prchavé látky, ktoré by mohli ovplyvňovať následne aplikované lepidlá.

Spotreba

- penetrácia: cca 0,1–0,15 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu (= valec s krátkym vlasom) - parozábrana na cementových poteroch a betóne pri zbytk.vlhkosti do 4,5%CM : cca. 0,3-0,35 kg/m² (= zub.stierka A2)