Skip to content
Murexin Energy Textile

Sklotextilná sieťka Energy Textile

  • Odolná proti alkáliám
  • Systémový komponent

Tkanina zo sklených vlákien odolná proti alkáliám. Systémový komponent pre Murexin zateplovací systém ENERGY SAVING SYSTEM. Na vystuženie stierok. Jedna zo zložiek pri zhotovovaní podkladných vrstiev pod tenkovrstvé omietky pre kontaktné tepelnoizolačné systémy zateplenia budov.

Spotreba

1,1 m²/m² ; 1 rolka postačí na cca 50 m²